Contacts

Location and directions

From the International airport Domodedovo by Aeroexpress train (timetable) to the Paveletsky railway station, then by metro to Novokuznetskaya station, transfer to the station "Tretyakovskaya" of the Kalininsko-Solntsevskaya line and go to station "Novogireevo", from the metro station "Novogireevo" 30 min walk. From International airport "Vnukovo": by Aeroexpress (schedule) to Kievskogo station, next to metro station on the Ring line metro station "Taganskaya", transition to the station "Marxist" Kalininsko-Solntsevskaya line and go to station "Novogireevo", from the metro station"Novogireevo" 30 min walk. From the International airport Sheremetyevo by Aeroexpress (schedule) to Belorusskiy railway station, next metro station on the Ring line metro station "Taganskaya", transition to the station "Marxist" Kalininsko-Solntsevskaya line and go to station "Novogireevo", from the metro station "Novogireevo" 30 min walk. From Kazan, Leningradskogo, Yaroslavl station by metro to the station "Novogireevo", from the metro station "Novogireevo" 15 min walk.TravelLine: Аналитика